Οδηγίες παιχνιδιού: Παίζεται με το ποντίκι.
 Σχετικά παιχνίδια:
Pretty Autumn Accessories
Our Sky Wedding
Break It Down


Shopaholic Hawaii
Girls Go Fashion Party
Dream Proposal