Οδηγίες παιχνιδιού: Αυτό το παιχνίδι παίζεται με το ποντίκι.
 Σχετικά παιχνίδια:
Euro Cup Kicks
Free Kick League
World Cup Penalty 2010


Goalkeeper Premier Spain
Soccer Stars
Goal in One