Οδηγίες παιχνιδιού: Αυτό το παιχνίδι παίζεται με το ποντίκι.
 Σχετικά παιχνίδια:
Red Velvet Cupcakes
Celeb Dinner Date
Diner Dash: Hometown Hero


Lunas Sun Cafe
Mr Bean Street Bakery
No Extra Charge